Ankaralı Sanayicilere Güncel Yatırım Teşvikleri Anlatıldı

   2023-01-21

Ankara Sanayi Odası tarafından Türkiye’de uygulanan yatırım teşvik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve sanayi sektörünün devlet destekleri ile ilgili sorun ve önerilerini görüşmek amacıyla, “Yatırımlarda Uygulanan Güncel Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

ASO 1. OSB ASOSEM’de gerçekleştirilen toplantıya, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, ASO Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölgede yer alan sanayiciler katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye ekonomisinin 2023 yılına yepyeni atılımlarla başladığını belirterek, ülkenin sahip olduğu üretim gücü ile girişimci ve nitelikli insan gücü ve inovasyon potansiyeliyle geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Başkentin ekonomisinin istikrarlı bir şekilde güçlendiğini dile getiren Ardıç, "Üretimimiz giderek katma değeri daha yüksek olan imalat sektörlerine ve bağlantılı hizmet sektörlerine doğru gelişerek, ülkemizin ekonomisini yükseltmeye devam etmektedir" diye konuştu.

Ankara'nın güçlü yönlerini, "nitelikli ve geniş insan kaynağı, sektörlerle iş birliği yapabilecek üniversitelerin, AR-GE merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin ve organize sanayi bölgelerinin varlığı, sektörler arası etkileşimin güçlü olması ve kentin lojistik altyapısı" olarak sıralayan Ardıç, şu ifadeleri kullandı: 
"Nitekim Ankara, sahip olduğu 113 Ar-Ge merkezi, 36 tasarım merkezi, 11 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ve 13 Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye'nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir. Ankaramızın sahip olduğu bu avantajlar da ülke ekonomisine katma değer olarak yansımaktadır. Nitekim imalat sanayisinde teknoloji kullanım durumuna bakıldığında orta ve orta yüksek teknolojilerin payı Ankara'da diğer bölgelere nazaran daha yüksektir. Ankara, ilerleyen yıllarda teknolojik dönüşümü daha da hızlandıracak, katma değer üretimini yükseltmeye devam edecek ve Türkiye'nin teknoloji ve üretim üssü konumunu güçlendirecektir."

Ankara'nın sahip olduğu bu konumu daha da yukarılara taşıyacak olan kaynaklarının yanında yatırım teşvikleri de üretim ekosisteminin önemli bir diğer unsuru olduğunu vurgulayan Ardıç, vizyoner ve güçlü bir teşvik mekanizmasının varlığı ve bu mekanizmanın desteği ile ürettikleri ürünlerin kompozisyonunun değişmesinin, ihracatın kalıcı bir şekilde artış kaydetmesinin ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılmasının ve Türkiye'nin böylece dış ticaret açığı değil, fazlası veren bir ülke niteliğine kavuşmasının kritik önemde olduğunu belirtti. 

Teknoloji dönüşümünü sağlayacak olan yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesinin, sürdürülebilir nitelikteki büyümenin sac ayaklarından olduğunu anlatan Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimiz bu konuda çok çaba göstermekte, stratejik ve öncelikli alanların tespiti ve teşvikinde yoğun faaliyetler yürütmekte, kaynakları katma değerli üretim yönünde mobilize etmektedir. Ayrıca bölgesel teşviklerle ve genel teşviklerle, çok geniş bir skalada yatırımları desteklemekte ve yatırımcıların yanında yer almaktadır. Nitekim Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü verileriyle Ocak 2001-Kasım 2022 döneminde Türkiye'de düzenlenen toplam yatırım teşvik belgeleri 102.674 adet olup, bunların %5,2'si Ankara'da yapılan yatırımlara düzenlenmiştir. Bu dönemde toplam ülkemizde uygulanan toplam teşvik tutarı yaklaşık 2,7 trilyon TL olup, toplam sabit yatırım tutarının yaklaşık %5'i Ankara'da gerçekleşmiştir. Bu yatırımlarla ilişkili istihdam hacmi Ankara'da 168.496 kişidir. Ankara'ya ilişkin yatırım teşvik verileri, başkentimizde teşvik verilen sabit yatırım tutarının yaklaşık %60'ının imalat sanayisinde olduğunu ve ilişkili istihdamın yarısından fazlasının yine imalat sanayisinde gerçekleştiğini gösteriyor. Sadece 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde ilimizde teşvikten faydalanan sabit yatırım tutarı 21 milyar TL'nin üzerinde olup, bu tutarın %70'inden fazlası imalat sanayisi yatırımlarına tahsis edilmiştir."

Ankara'nın orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimde ülke ortalamasının üstünde bulunan payı ile teşvikleri etkin kullandığını ortaya koyduğunu vurgulayan Ardıç, devlet destekleriyle beraber daha yapılacak çok işleri, gidilecek uzun bir yolları bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilerici üretim vizyonu perspektifinde Ankara Sanayi Odası olarak, her fabrikayı bir kale olarak gördüklerini dile getiren Ardıç, "Bütün üreticilerimizi desteklemek ve ulusal üretim gücümüzü çok daha ileri bir seviyeye taşımak adına aralıksız çalışıyoruz ve çalışmaya azimle devam edeceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin ise Türkiye’de uygulanan teşvik yasası hakkında detaylı bir sunum yaparak, sağlanan destekler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 
Şahin, söz konusu mevzuatta ilgili Kamu Kuruluşları ve STK’ların talepleri doğrultusunda bugüne kadar birçok karar ve değişikliği gerçekleştirildiğini, bunların yatırımcı lehine yeni uygulamalar olduğunu vurguladı. 

KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, KDV İadesi gibi destek unsurlarının olduğunu hatırlatan Genel Müdür Dr. Mehmet Yurdal Şahin, kısa bir süre içinde firmaların enerji maliyetini destekleyecek bir teşvik sisteminin de açıklanacağını söyledi. 

Toplantı sonrasında ASO Başkanı Seyit Ardıç, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin’e teşekkür plaketi takdim etti.
 


ONLINE HİZMETLER