ANKARA YŞEP EYLEMLERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ ANKETİ

2022-09-22

İşareti : 05/5000-3717

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı'ndan alınan yazıda, günümüzde yaşanan olaylar ve iklim değişikliği ile çevresel problemlerin belirlenebilmesi ve sürdürülebilir, etkin bir iklim değişikliğiyle mücadele için ABB ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğinde ve Arup Danışmanlığında gerçekleştirilen "Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP)"nın tamamlanma aşamasında olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) çerçevesinde "Eylemlerin Önceliklendirilmesi Anketi" hazırlanmış olup https://forms.office.com/r/vGZnJx0Qyu adresinden ulaşılabilen anketin 26.09.2022 tarihi saat 16. 30'a kadar doldurulabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER