Ankara Sanayi Odası başkanı Nurettin Özdebir, Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilere seslendi.

   2012-03-21
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir:
“2023 Hedeflerine Ulaşmak İçin İşgücünün Niteliğini Yükseltmek Zorundayız” 
 
 
Ankara Sanayi Odası başkanı Nurettin Özdebir, Yenimahalle Teknik ve  Endüstri  Meslek  Lisesi  öğrencilere seslendi. Özdebir, mesleki eğitimin işgücünün niteliğini yükseltmek için en önemli bir araç olduğunu söyledi.
 
 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, meslek lisesine gitme kararı veren öğrencileri  ve velilerini tebrik ettiğini söyleyerek, ‘’Bu eğitimle beraber  hüner sahibi,   becerisi olan, başkalarından farklı özelliği olan, elinden iş gelen insanlar olacaksız’’ dedi. Nitelikli bir işgücüne sahip olmadan küresel ölçekte rekabet edilemeyeceğini, ekonomide verimlilik artışınının sağlanamayacağını ve gelir düzeyinin yükseltilemeyeceğini belirten Özdebir, mesleki eğitimin işgücünün niteliğini yükseltmek için en önemli araç olduğunu söyledi.
 
Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu belirten Özdebir, ‘’İşsizliğin  temel nedeni mesleksizliktir. Dünya ile rekabet edebilmemiz için sizin gibi nitelikli işgücüne sahip gençlere ihtiyacımız  var. Türkiye’nin önüne koyduğu 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için işgücünün niteliğini yükseltmek zorundayız’’ dedi.
 
Türkiye’nin gündeminde 4+4+4 diye bir eğitim reformunun olduğunu belirten Özdebir, ‘’Ben bu konunun konuşulmasından son derece memnunum. Çünkü ülkemizde eğitimin konuşuluyor olması, eğitimin  gündemi  belirleyen en önemli husus olması son derece önemli.  Sonucunda ortak akılla iyi şeyler olacağına inanıyorum’’ dedi.  Dünya Bankası’nın  eğitim konusunda yaptığı anketin  çok dikkat çekici olduğunu söyleyen Özdebir, ‘’ anketin sonucunda eğitim seviyemizin durumu çok vahim görünüyor.  OECD ülkeleri sıralamasında otuz beş ülkeden otuz dördüncü sıradayız’’ diye konuştu.   
 
Türkiye’nin şuan eğitimden sonra en çok konuşulan konusu cari açık olduğunu dile getiren Özdebir, ‘’Bizler üretiyoruz ve satıyoruz karşılığında daha fazla mal almak mecburiyetinde kalıyoruz.  Yani ihracatımız ithalat oranını karşılamıyor. Bunun için   katma değeri daha yüksek ürünleri üreterek bunları satmalıyız.  Ülkemizde üretilmeyen, ekonomik olarak üretilmesi gereken işleri üretmemiz lazım. Bunları yapabilmek için beceri sahibi, nitelikli iş gücüne sahip insanlara ihtiyacımız. Yani meslek lisesi öğrencilerine ihtiyacımız var. Sizler iyi donanımlı yetişeceksiniz ki daha kaliteli işler yapalım. 134 milyon dolar ihracatımızı 500 milyon dolara yükseltmek sizlerin işi. Bu ülkenin kaderi sizin gibi meslek sahibi gençlerin elinde’’ diye konuştu.
 
 
Konuşmanın ardından Özdebir’e, okul Müdürü Mustafa Daşçı tarafından plaket verildi.
ONLINE HİZMETLER