Ankara Sanayi Odası 56 Yaşında

   2019-11-17

18 Kasım 1963 yılında kurulan Ankara Sanayi Odası 56. yaşını kutluyor.

ASO’nun 56 yıllık tarihi bir yandan da Ankara sanayisinin tarihi niteliğinde.

 ASO Başkanı Nurettin Özdebir: “Ankaralı sanayicilerin müstakil bir oda taleplerinden doğan ASO, Ankara ve Türkiye’de sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.”

Ankara Sanayi Odası 56 Yaşında. 18 Kasım 1963 yılında bir grup sanayicinin önderliğinde kurulan Ankara Sanayi Odası 56. yaşını kutluyor. 

1960’lardan günümüze gelen süreçte Ankara merkezde dağınık ve genelde küçük ölçekte yer alan sanayi işletmeleri, uzun uğraşılardan sonra Sincan’da kurulan ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmaya başlamış, Ankara ve Türkiye ekonomisinin gelişimi ile birlikte Başkent’teki organize sanayi bölgesi sayısı 13’e ulaşmıştır. Bu süreçte ASO’nun üye sayısı 8 bini aşarken, Ankara, eskiden beri sahip olduğu savunma sanayisindeki üstünlüğünü pekiştirmenin yanı sıra sağlık teknolojileri ile iş ve inşaat makineleri imalatında da atılım yaparak üst sıralara yerleşmiştir.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 56. yaşını kutlayan ASO’nun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Ankaralı sanayicilerin müstakil bir oda taleplerinden doğan ASO, Ankara ve Türkiye’de sanayinin  gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. ” dedi

“ASO’nun 56 yıllık tarihinde hem Ankara hem de Türkiye sanayisi çok önemli mesafeler kat etmiştir. ASO, Ankara için olduğu kadar Türkiye ekonomisi ve sanayisi için de çok önemli bir kurum olmuş, söyledikleri ciddiyetle takip edilir hale gelmiştir ” diyen Özdebir şöyle devam etti:

“Üretim koşullarının iptidai, altyapı imkânlarının sınırlı olduğu, ithalât kısıtlamalarının, yurt içi imalâta karşı önyargıların ve sanayi kesimi hakkında haksız ve yersiz ithamların bulunduğu koşullardan bugüne çok zor süreçlerden geçen Ankaralı sanayiciler, bugün 4 bine yakın ihracatçısıyla dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya gelmiştir. Türkiye’nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara sanayisi, bugün yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi açısından önem arz eden bir yapı sergiler hale gelmiştir. Ankara sahip olduğu 93 Ar-Ge merkezi, 29 tasarım merkezi, 7 Teknoloji Geliştirme bölgesi (TGB) ve 13 Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye’nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir.  Ar-Ge yapan üreticilerin %15’i, ileri teknoloji üretiminin %13’ü Ankara’dadır. Ar-Ge mühendislerinin %28’i Ankara’dadır. İleri teknoloji yatırımlarının %30’una Ankara ev sahipliği yapmaktadır. Tüm bunlar Ankara girişimcilerinin dünyaya, teknolojiye, yeniliğe bakışının farklı olduğunu bize söylemektedir. 4 bine yakın ihracatçıya ev sahipliği yapan, üretiminin %40’ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara sanayicileri, bu vizyonları ile tüm Türkiye’ye örnek olmaktadırlar. 2018 yılında Türkiye’nin toplam savunma sanayi ürün ihracatının %47,6’sını Ankara tek başına gerçekleştirmiştir. Ankara Türkiye’de bulunan savunma ve havacılık sanayisi firmalarının yaklaşık %60’na ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin ilk 500 firması içerisinde yer alan 11 savunma ve havacılık sanayisi firmasının 6’sı Ankara’da yer almaktadır. Bu 6 firma, sektörün toplam cirosunun %62’sini, ihracatının ise %71’ini oluşturmaktadır. Sivil havacılıkta kullanılan bütün yolcu uçaklarında mutlaka Ankara’da üretilmiş bir parça bulunmaktadır.

Makine ve ekipman ihracatında ikinci sırada yer alan Ankara imalatının teknolojik düzeyinde iş makineleri sektörü kritik öneme haiz görünmektedir. Yalnızca yarattığı katma değerle değil aynı zamanda ileri ve geri bağlantıları ile iş makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. Ankara ayrıca, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında her yıl 40’a yakın firmayla temsil edilmektedir. Bunun yanısıra ,   “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde de ülkemizdeki 44 firmanın 21’i   Ankara Sanayi Odası üyesidir”

  Özdebir, ASO’nun kuruluşundaki ruhu koruyacaklarını ve  “Başkentin sanayiinden, sanayinin başkentine” hedefine ulaşmak için bütün güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini de ifade etti.

ONLINE HİZMETLER