Özel Kalem Müdürlüğü

• Başkanlık toplantı ve ziyaretlerinin organizasyonunu yapmak,

• Protokol işlerini yürütmek,

• Kurumlarla Başkanlık düzeyinde ilişkilerin koordinasyonunu sağlamak,

• Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

ONLINE HİZMETLER