ANKARA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU

2020-11-20

İşareti : 08/5000-4999

İrtibat : ik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 18.11.2020 Tarih ve 2020/82 Sayılı Kararı ekte yer almaktadır. Odamızın girişimleri sonucunda, ilimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine iilişkin karar aşağıdaki gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

F- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 09.11.2020 tarih ve 2020/79 sayılı Kararı ile; İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine karar verilmişti. Konuyla ilgili, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri ve ilimizde salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, mesai, fazla mesai ve /veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine, bu konuda mesai başlangıcının 07:00 olması kaydıyla mesai bitiş saatlerinin, 17:00 - 19:00 saatleri arasında olmamak kaydıyla, firmaların kendilerince belirlenmesine, Bu düzenlemeden üretim dışında kalan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (Banka, Ticarethane, Mali müşavir, Oto tamircisi ve Lastik tamircisi.) muaf tutulmalarına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 18.11.2020 tarih ve 2020/82 sayılı kararı çerçevesinde hafta sonu (sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında) faaliyetlerini sürdürecek olan firmaların Ek 2'de yer alan örnek belgeyi kendi antetli kağıtlarına çıktı alarak kullanabilecekleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Hafta Sonu Firma İzin Belgesi.pdf
UHK-2020-82 Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 18.11.2020.pdf