ANKARA BÖLGESİ SANAYİ 4.0 MEVCUT DURUM, EĞİLİM VE BEKLENTİ ANKETİ

    16 Mayıs 2019

Sayı : 05/5000-
Konu : Ankara Bölgesi Sanayi 4.0 Mevcut
Durum, Eğilim ve Beklenti Anketi hk.

Sayın Üyemiz,

Teknoloji , Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği TABİD tarafından yürütülmekte olan ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu İÇASİFED, Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği OSIAD, Bilkent Cyberpark’ın ve Odamızın iştirakçisi olduğu; T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yürüttüğü Yerel STK’lar Hibe Programı tarafından fonlanan “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması” Projesi’nde; Ankara’daki sektörlerin avantajlarının belirlenerek uyum sürecindeki ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin yapılabilmesi için bir yol haritası hazırlanması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Ankara’daki KOBİ’lerin sanayi 4.0 ile ilgili olarak bilgi, beklenti, eğilim, kapasite ve mevcut durumunun analizi için “Ankara Bölgesi Sanayi 4.0 Mevcut Durum, Eğilim ve Beklenti Anketi” hazırlanmıştır.

Bu anket ile firmanın sanayi 4.0 eğilimlerini tespit etmek ve firmanın için bir yol haritası hazırlanması amacı olan ankete http://bit.ly/2Hv68xQ linkinden ulaşabilmekte olup, anketi en geç 23 Mayıs 2019 Perşembe gününe kadar doldurulması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası