AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN İRAN’A YÖNELİK YAPTIRIMLARI HK.

    17 Aralık 2018

İşareti : 05/5000-3215
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen, Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin ABD Ankara Büyükelçiliği yetkilileri tarafından, Dışişleri Bakanlığı’na iletilen notta: Mahan Air şirketiyle ilişkilerini sürdüren firmalarımız hakkında Dışişleri Bakanlığına bilgi sunulduğu belirtilerek, Hükümetimizin Mahan Air şirketiyle çalışan firmalarımızı tespit etmesinin ve anılan şirketle iş ilişkilerini sonlandırmaları yönünde bu firmalarımızı zorlamasının beklendiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, ilgili şirketlerimizin Mahan Air şirketiyle bağlarını sonlandırma yönünde attıkları adımlar hakkında bilgi paylaşımı yapılmasının talep edildiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası