ALTINDAĞ- TARIM ARAZİLERİ SATIŞI

    4 Ekim 2019

İşareti : 05/5000-2796
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Ankara Valiliği’nden alınan yazı ile bildirilen, Ankara, Altındağ İlçesi sınırları içinde bulunan taşınmazlar ile ilgili olarak, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4’üncü maddesinin 12. fıkrası ve 382 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine ilişkin ilan ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : İlan (2) (1 sayfa)