AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

    26 Aralık 2019

İşareti : 04/5000-3789
İrtibat : ismet.tirasoglu@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

MADDE 1 – (1) 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’ Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmelik 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi 01/01/2020 olarak belirlenmiş olup, uymayanlar hakkında yüksek idari para cezaları uygulanması söz konusu olacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

İhracatçılarımızın 01.01.2020 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde kullanacakları ahşap ambalaj malzemelerini öncelikli olarak yönetmeliğe uygunluğunu kontrol ederek satın almaları, satın aldıkları ürünlerde ısıl işlem çıktılarını kontrol ederek özellikle tarihine dikkat etmeleri, yeni ısıl işlem uygulaması ve işaretleri yapılmış ürünleri tercih etmeleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış izin belgeli işletmelerin aktif olarak faaliyetine devam edenlerin günlük olarak güncellendiği https://aambalaj.tarim.gov.tr/ adresinden kontrol ederek ürünleri satın almaları yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçecektir.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Yönetmelik ve uygulama örneklerine dair;

https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Documents/Duyurular/Isiislem.pdf