ANKARA SANAYİ ODASI TARAFINDAN COVİD-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

    23 Mart 2020

İşareti : 05/5000-1137
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Ankara Sanayi Odası (ASO), Covid-19 (Koronavirüs) salgınının ortaya çıkmasından bu yana, salgınla mücadele etmek, üyelerinin ve çalışanlarının salgından etkilenmesini önlemek ve olası etkileri asgari düzeye indirmek üzere, çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda, ASO tarafından Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak üyelere ve çalışanlara ilgili uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmış, Oda Merkez Binasında ve temsilciliklerde gerekli tıbbi tedbirler ve sıhhi önlemler alınmıştır. Ayrıca, salgının yayılmasını önlemek amacıyla, temas riskini azaltmak üzere, temsilciliklerdeki hizmetlerin merkezden verilmesi kararlaştırılmış, üyelerin Oda tarafından sunulan hizmetleri uzaktan erişim yoluyla (online) alması teşvik edilmiş ve uzaktan çalışma yöntemi uygulanmaya başlanmıştır.

Sanayicilerin rekabet gücünü artırmak ve karşı karşıya kaldıkları sorunları gidermek üzere kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmayı temel bir vazife olarak üstlenmiş olan ASO, Koronavirüs salgınının sanayiciler üzerinde meydana getirebileceği olumsuz etkileri gidermek amacıyla, çözüm önerileri geliştirmiş ve bu önerileri siyasi makamlara ve ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek kamuoyuyla da paylaşmıştır.

Bu süreçte ASO tarafından yürütülen çalışmaların tümü, gerek internet sitesinden yayımlanması gerek duyuru yapılması yoluyla üyelere bildirilmiştir.

Söz konusu çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır:

Çalışanlara Yönelik Tedbirler

* ASO çalışanları Koronavirüs salgını, korunma yöntemleri ve alınması gereken tedbirler hakkında sürekli olarak bilgilendirilmektedir.
Koruyucu amaçlı dezenfektanlar, Oda çalışanlarının kullanımına sunulmuştur.
* Oda temsilciliklerinde görevli olan çalışanların toplu taşıma araçları kullanmadan görev yerlerine gitmesi ve dönmesine imkan sağlanmış ancak salgının etkisini sürdürmesi üzerine temsilciliklerde verilen hizmetler durdurulmuştur.
* Oda hizmetlerinin aksatılmaması temel alınarak Oda çalışanlarının dönüşümlü olarak ve uzaktan çalışma yöntemi ile hizmet vermeye başlaması sağlanmıştır.

Hizmet Binasında Alınan Tedbirler

* Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde, ASO hizmet binasının, araçlarının, temsilciliklerinin ve çalışma alanlarının dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.
* Hizmet binasının girişi dahil her katta bulunan el dezenfektan temizleyici, tüm ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur.
* Sağlık Bakanlığı’nın ilgili uyarıları gereğince, asansörler, musluklar, kapı ve pencere kolları gibi risk taşıyan tüm bölgeler dezenfektan ile silinmektedir.
* ASO binası havalandırma tertibatına ultraviyole floresan takılmış ve koruma sağlanmıştır.
* Bina havalandırma sistemi için mikrobiyoloji ölçümleri yaptırılmıştır.
* ASO hizmet binasına giriş noktasında, gerekli hijyen önlemleri alınarak, gelen ziyaretçilerin otomatik ateş ölçer vasıtasıyla kontrolü sağlanmaktadır.

Üyelere Sunulan Hizmetler Açısından Alınan Tedbirler

* ASO tarafından sunulan hizmetlerin, hizmet binasına veya temsilciliklere gelmeden de hızlı ve kaliteli bir şekilde verilebilmesini teminen www.aso.org.tr internet adresinde bulunan Online Hizmetler sekmesinin kullanılması hususu, üyelere duyurularak teşvik edilmiştir.
* Temsilciliklerde verilen hizmetler durdurulmuş ve anılan hizmetler merkez hizmet binasında verilmeye başlanmıştır.
* Online Hizmetlerden faydalanmada, üyeler tarafından karşılaşılabilecek sorunların hızla çözülebilmesi amacıyla ilgili konular ve birimler bazında irtibat noktaları ve iletişim bilgileri üyelerle paylaşılmıştır.
* Düzenlenen Kapasite Raporları, talep eden sanayicilerimize kargo ile gönderilmeye başlanmıştır.
* ASO tarafından 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanan tüm ulusal ve uluslararası etkinlikler, eğitim ve toplantılar, 20 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca ertelenmiştir.
* Oda tarafından yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası kaynaklı projeler kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler de, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmek üzere yeniden planlanmaktadır.
* Koronavirüs salgını kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla ilgili Bakanlıklardan gelen tüm uyarı, ikaz ve duyurular ivedilikle üyelere bildirilmektedir.

Koronavirüs Salgınının Sanayiciler Üzerindeki Etkisini Gidermek Üzere Yürütülen Çalışmalar

Dünyayı tesiri altına alan ve küresel ticarette güçlükler yaşanmasına sebep olan Koronavirüs salgınının, sanayicilerimizin ihracatı ve ithalatı üzerindeki etkilerini araştırmak üzere, ASO tarafından bir anket çalışması başlatılmıştır. Anketin daha fazla sayıda üye tarafından doldurulmasını sağlamak üzere, ankete erişim süresi uzatılmıştır.
ASO Yönetim Kurulu, 16 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs salgını kapsamında sanayiciler tarafından karşılaşılan güçlükleri azaltmak maksadıyla, alınabilecek kurumsal ve ekonomik önlemleri görüşmek üzere, tek maddelik gündemle toplanmıştır. Bu doğrultuda, ASO tarafından geliştirilen çözüm önerileri, gerek kamuoyuyla gerekse TOBB ile paylaşılmıştır.
Anılan çözüm önerileri, bu süreçte sanayicilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve artırılması, vergi ve prim gibi ödemelerinde kolaylık sağlanması, istihdama yönelik alınacak tedbirler, ihracat ve gümrük işlemlerinde yaşanan güçlüklerin giderilmesi ile ithal edilen ara mallarından dolayı yaşanan sorunlar üzerine odaklanmıştır.
Söz konusu çözüm önerilerinin önemli bir kısmı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde yer almakla birlikte pakette, ekonominin arz tarafını teşkil eden reel sektör tarafında özellikle üretimin devam etmesini sağlamak üzere ilave adımlar atılması konusu, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

Ülkemizin Koronavirüs salgınını olabilecek en az hasarla atlatmasına yardımcı olmak ve alınan tedbirlerle bu süreçten sanayicilerimizin güçlenerek çıkmasına vesile olmak üzere ASO, üzerine düşen her tür görevi yapmaya hazır ve kararlıdır.

Bilgilerinize önemle sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası