36. DÖNEM GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ GÜNDEMİ GÖRÜŞ TALEBİ

    6 Mayıs 2019

İşareti : 05/5000-1269
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği’ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliği’nin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) Toplantılarının gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfta bulunularak 36. Dönem GBOK Toplantısı’nın 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmesinin planlandığı ve bahse konu toplantı kapsamında gündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin görüş ve önerilerin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 36. Dönem GBOK Toplantısı’nda gündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin görüşlerinizin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerinin oluşturulmasını teminen 9 Mayıs 2019 tarihine kadar Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası