FAS ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI

    6 Ocak 2017

İşareti : 05/5000-41
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak Fas Krallığı Dış Ticaret Delege Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan duyurusunda Avrupa Birliği ve Meksika’dan gelen polivinir klorur (PVC.39.04.10.90.00) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturmasının sonuçlandırıldığı belirtilmiştir.

Damping marjı tablosu ile resmi duyuruya ulaşılabilecek internet sitesinin ekte yer aldığını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek:Damping marjı tablosu