2021 YILI DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2021-04-05

İşareti : 05/5000-1618

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, 6-8 Nisan 2021 tarihlerinde Zoom Online Webinarı şeklinde Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Toplantı ile teknoloji, sanayi ve tarım yatırımları, girişimcilik, Ar-Ge, dış ticaret, sosyal güvenlik gibi en çok sorulan devlet destekleri ile yatırım teşviklerine ilişkin en doğru kaynaklardan bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Detayları ekte verilen programda destek ve teşvik unsurları hakkındaki sunumlar, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir. Katılım sağlamak istenen sunumlar için desteğe ait ilgili bölümde belirtilen katılımcı kayıt linklerinden her bir eğitim için ayrı ayrı olacak şekilde kayıt oluşturulmasının akabinde kayıtta belirtilen e-posta adresine zoom toplantı bağlantı linkleri iletilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.docx