2020 YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMALARI GÖRÜŞ TALEBİ

    14 Şubat 2020

İşareti : 05/5000-588
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, “Cumhurbaşkanlığı Programı Türkiye Stratejik Planı” ve “Yeni Ekonomik Programı”nın temel belgeleri uyarınca, hedef ülkelerde ihracat payımızın artırılması ana hedefi doğrultusunda Yerinde Pazar Araştırmaları (YPA) gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan YPA’lara ilişkin çizelge ekte sunulmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu çizelgeye ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ve varsa ilgili sektörler bazında söz konusu ülkelerde yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığınız etkinliklere ilişkin bilgilerin TOBB’a bildirilmek üzere, 14 Şubat 2020 saat 13:00’a kadar ihracatdestek@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : 2020 YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI ÇİZELGESİ (1 sayfa)