2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Hk.

    31 Ekim 2019

İşareti : 04/5000-3125
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Resmi Gazete’nin 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı nüshasında “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” yayımlanmış olup; söz konusu kararda Birlik tarafından uzun süredir takip edilen dâne zeytin ürünü de destek kapsamına dahil edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” ekte yer almakta olup; ayrıca bahse konu Karar metni https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf web adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : KARAR (74 sayfa)