2019 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEBLİĞ

    21 Kasım 2018

İşareti : 05/5000-2906
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen; “2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ”in (İthalat 2018/3) 16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmiştir.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası