2019 yılı Ödemeler Dengesi Hk.

    14 Şubat 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan Aralık 2019 dönemi ve 2019 yılının tamamına ait ödemeler dengesine ilişkin Ekonomi Birimimizce hazırlanan bilgi notunu ekte incelemelerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek:2019 yılı Ödemeler Dengesi Hk.