2017/10 SAYILI GENELGE

    26 Mayıs 2017

İşareti : 05/5000-1529
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, havalimanlarında ardiye ücretlerini (serbest zaman uygulamasını) düzenleyen 2017/10 sayılı Genelge’nin 05.05.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği; bahsi geçen ve bir örneği ekte yer alan Genelge’ye http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2017 linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Genelge (2 sayfa)