15-19 MAYIS 2020 SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

    14 Mayıs 2020

İşareti : 05/5000-1946
İrtibat : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

İç İşleri Bakanlığı’nın 15.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında ilimizde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulan ve açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişilerin belirtildiği yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Buna ilaveten, İç İşleri Bakanlığı’ndan alınan ve ekte sunulan bir diğer yazıda, daha önce açıklanan istisnalara ilaveler yapıldığı bildirilmiştir. Söz konusu ilaveler kapsamına, 18.05.2020 tarihinde verilmesi gereken Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi kurum ve gelir geçici vergi beyannamelerinin 28.05.2020 tarihine ertelenmesi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi, Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi geçici vergi beyannamesi, 2020/Nisan dönemi katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve 2020/Nisan dönemi aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de sırasıyla 27.05.2020, 28.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde beyan edilmek zorunda olması nedeniyle yazıda belirtilen ilgili kişiler de dahil edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- 15-19 Mayıs Sokağa Çıkma Kısıtlaması (6 sayfa)
2- İstisnalar Ek (4 sayfa)