ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER HK. - Ankara Sanayi Odası

ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER HK.

    18 Ağustos 2010

Tarihi     : 18.08.2010
İşareti    : 4/5000-2860
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler (stajer) hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulandığından, bu sigorta kollarından gereken yardımlar yapılmakta ancak, genel sağlık sigortası primi ödenmediği için, hastalık sigortasından sadece geçici iş göremezlik ödeneğinden veya sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 
Dolayısıyla, zorunlu staja tabi tutulan öğrencinin iş yerinde kaza geçirmesi durumunda, tedavi masrafları 18 yaşını doldurmamış ise ebeveynlerinin sağlık sigortasından, ebeveynlerinin sağlık sigortası olmaması durumunda ise siz sanayicilerimizce karşılanmaktadır. Ayrıca, 18 yaşını doldurmuş ve ebeveynlerinin sağlık sigortası bulunmayan stajer öğrencinin genel sağlık sigortası primini yatırması gerekmektedir.
 
Hem siz sanayicilerimizin hem de zorunlu staja tabi tutulan öğrencinin mağdur olmaması adına yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususlara dikkat edilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası