Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/8) H - Ankara Sanayi Odası

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/8) H

Tarihi : 05.08.2011 
İşareti :04/5000-2469
 
Sayın Üyemiz,
 
“Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/8)” 05.08.2011 tarih ve 28016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 1. fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Repo işlemlerinden sağlanan zorunlu karşılığa tabi fonlar ise iki yükümlülük hesaplama tarihi arasındaki günlerin bakiyelerinin ortalaması alınarak hesaplanır.”
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ 05/08/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası