Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

    22 Nisan 2011

Tarihi    : 22.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1387
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/6)” 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası