Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (S - Ankara Sanayi Odası

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (S

Tarihi  : 20.02.2013
İşareti : 
4/5000-539
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/3)” 20.02.2013 tarih ve 28565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası