Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( - Ankara Sanayi Odası

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (

Tarihi  : 11.11.2013
İşareti : 4/5000-3747
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/14)” 11.11.2013 tarih ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası