ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İNDİRİMLERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İNDİRİMLERİ HK.

Tarihi    : 23.06.2009
İşareti   : 6/5000 –2369
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’ndan alınan bir yazıda; Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan tarife ve talimatla 01.01.2009 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası’nın teşvik edilmesi amacıyla primlerinde indirimler öngörülmüştür. Tarife değişikliğiyle, hem mevcut Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin poliçelerini yenilemeleri hem de Türkiye’nin güvence altında olmayan geride kalan konutlarınının da sigorta koruma şemsiyesi altına alınması amaçlanmıştır.

Sözkonusu tarife değişikliği kapsamında, Zorunlu Deprem Sigortasında maksimum sigorta bedeli 120 bin TL’den 140 bin TL’ye çıkarılırken, minimum prim 30 TL’den 25 TL’ye düşürülmüştür. Tarife üzerinden grup indirimi ise % 10’dan % 20’ye çıkarılmış ve % 20 yenileme indirimi getirilmiştir.

Öte yandan; uygulamaya giren yenileme ve toplu sigorta yaptırma indirimleri nedeniyle bu sigortanın esasen düşük olan primleri oldukça ucuz hale gelmiştir. Örneğin; (01.01.2009 tarihinden itibaren)

Meskenin brüt yüzölçümü=100m2

Yapı Tarzı=Çelik, betonarme, karkas yapılar=550 TL

Meskenin Bulunduğu Bölge=I. Bölge=%02, 20 olan bir mesken için;

İstanbul’da,

Ödenecek Prim=55.000TLx0,0022+15TL=136 TL(günlük ortalama 37 kuruş)

Diğer iller için

Ödenecek Prim=55.000×0,0022+10TL=131TL (günlük ortalama 36 kuruş)

İndirimlerden herhangi birisinden yararlanılması durumunda:

İstanbul için Ödenecek Prim % 20 indirimli=11,8 TL (günlük ortalama 31 kuruş)

Diğer yerler için ödenecek prim % 20 indirimli=106,8TL (günlük ortalama 29 kuruş)

İndirimlerden her ikisinden yararlanılması durumunda

İstanbul için ödenecek prim % 40 indirimli=87,6 (günlük ortalama 24 kuruş)

Diğer yerler için ödenecek prim % 40 indirimli=82,6 TL (günlük ortalama 23 kuruş)

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası