Ziyaret/Toplantı Görüş Talebi - Ankara Sanayi Odası

Ziyaret/Toplantı Görüş Talebi

    15 Ocak 2015

Tarih:14.01.2015 
İşareti: 05/5000-78
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  2015 yılı Şubat ayının ilk haftasında, Küba ve Meksika’ya yönelik üst düzey resmi ziyaretlerin ve 17-18 Şubat 2015 tarihleri arasında da Türkiye-Ekvador Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) 3. Dönem Teknik Toplantısının Ekvador’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan ziyaretler ve toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile Türkiye-Ekvador Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi toplantısı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 20 Ocak 2015 Cuma gününe kadar TOBB’a (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr, Faks: 312- 218 22 09 ) iletilmesi gerekmektedir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
  Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası