ZAMBİYA Karma Ekonomik Komisyonu - Ankara Sanayi Odası

ZAMBİYA Karma Ekonomik Komisyonu

    13 Ağustos 2014

Tarih: 13.08.2014  
İşareti: 05/5000-2574
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Eşbaşkanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. M. Mehdi Eker tarafından yapılan Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) I. Dönem Toplantısının 9-10 Eylül 2014 tarihlerinde Lusaka’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
 Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 22 Ağustos 2014 tarihine kadar TOBB’a (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr, Faks: 312- 218 22 09 ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası