Yurtdışında Karşılaşılan Soruların Tespiti - Ankara Sanayi Odası

Yurtdışında Karşılaşılan Soruların Tespiti

Tarih: 22.11.2013
İşareti: 05/5000-3905
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız bünyesinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre İhtisas Komisyonları kurulmuştur.
           
Söz konusu Komisyonlardan  biri olan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı’na Meclis Üyemiz Sn. Süreyya ÖZDEN seçilmiştir.
 
Komisyonumuzun çalışma alanına giren konularda, üyelerimizin görüşlerini ve yurtdışında karşılaştıkları sorunları tesbit etmek ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmayı kararlaştırılmıştır.
 
Anılan hususlardaki tesbit ve görüşleri olan üyelerimizin en geç 27 Kasım 2013 tarihine kadar Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (e-posta:dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası