Yurtdışı Yatırım Teşvikleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yurtdışı Yatırım Teşvikleri Hk.

Tarih: 22.07.2013
İşareti: 05/5000-2706
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 18 Ocak 2013 tarihinde yurtdışı yatırımlara ilişkin çalışmaların özel sektör temsilcileri ile koordine edilmesi amacına yönelik “Yurtdışı Yatırımların Koordinasyonu” toplantısının yapılmış olduğu ve bahse konu toplantıda,yurtdışı yatırımlara yönelik teşvik mekanizması oluşturulması hususunun gündeme gelmiş olduğu iletilmektedir.
 
Bu kapsamda söz konusu yurtdışı yatırım teşviklerine yönelik Ekonomi Bakanlığı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesini teminen konuya ilişkin üyelerimizin görüşlerine ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İrtibat:
Gülsen Çapoğlu
Tel:417 12 00 Dahili:1211
Faks:417 52 05
E-mail: dim@aso.org.tr