Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usuller Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usuller Hk.

Tarihi     : 17.12.2010
İşareti    : 4/5000-4153
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ” 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.