Yurtdışı Pazarlarda Karşılaşılan Tarife Dışı Engeller Ve Çözüm Yolları Semineri - Ankara Sanayi Odası

Yurtdışı Pazarlarda Karşılaşılan Tarife Dışı Engeller Ve Çözüm Yolları Semineri

    7 Mayıs 2016

Tarih: 06.05.2016

İşareti: 05/5000-1049

İletişim: dim@aso.org.tr

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK tarafından ihracatçıların pazara giriş kapsamında ülke pazarlarında rekabet güçlerinin zayıflamasından ötürü karşılaştıkları teknik engellerin çözümlenmesi ve ihracatın finansmanı konularında bilgilendirilmelerini amacıyla 13 Mayıs 2016 Cuma günü DEİK Ofisi’nde (River Plaza) 10.00 – 12.15 saatleri arasında bir seminer organize edileceği iletilmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü nezninde Türkiye’nin ticarette teknik engeller kapsamındaki her türlü bilgi akışı, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.  Yurtdışı pazarlara giriş ve teknik engeller konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi’nin (www.teknikengel.gov.tr) bu amaçla kurulmuştur. Sözkonusu seminer sırasında bu kapsamda ihracatçılara bilgilendirme yapılacaktır. Buna ilave, tamamlayıcı unsur olarak ihracatın finansmanı konusunda Eximbank tarafından bir sunum yapılması öngörülmektedir. Ekte seminer programı yer almaktadır.

Bu çerçevede, Seminere katılmak isteyen üyelerimizin firma temsilcilerinin, en geç 10 Mayıs 2016, Salı günü mesai bitimine kadar, yer kısıtı kapsamında başvuru sırasının dikkate alınacağı ve her firmadan birer temsilcinin kaydının kabul edileceği bilgisi dahilinde online başvurularını http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/203/6789 formunu DEİK’e iletmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Ek: Seminer Programı