Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Projeleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Projeleri Hk.

    29 Eylül 2011

Tarihi     : 29.09.2011 
İşareti    : 04/5000-2936
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla yurtdışı müteahhitlik dahil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü düzenlemeyi yapmak, gerekli mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamak, firmalarımızın yurtdışındaki hak ve menfaatlerini hukuksal yöntemlerle korumak görevinin Ekonomi Bakanlığı uhdesinde bulunduğu bildirilmektedir. 
 
Yazıda devamla, 2008/1 sayılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri kapsamında Yapılacak İthalat ve İhracata İlişkin Tebliğ çerçevesinde yurtdışında kullanılacak makine ve teçhizatın ülkemizden geçici ve/veya kesin ihracatına, yurtdışından satın alınan makine ve ekipmanın ise kati ithalatına ilişkin uygulamanın Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütüldüğü bildirilerek, 2008/1 sayılı Tebliğ’in yurtdışında ihale kazanan uluslararası müteaahitlik ve teknik müşavirlik firmaları için etkin olarak uygulanabilmesi ve haklarının korunabilmesi için, yurtdışında sektör çatı kuruluşları ve üyeleri firmalar ile düzenli iletişime geçilerek, gelişmelerin takip edilmesi, özellikle yurtdışında üstlenilen projeler ve/veya ihale süreçleri hakkındaki bilgi akışının yazılı ve görsel basında yer almadan Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesinin büyük önem taşıdığı, bu nedenle, yurtdışında üstlenilen projeler ve/vaya ihalelerin gecikmeksizin e-posta aracılığı ile ydmh@ekonomi.gov.tr gönderilmesi ve ayrıca ilgili ülkede yerleşik ticaret müşavirliğine bildirilmesinin gerektiği ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası