Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinde Kur Farkı - Ankara Sanayi Odası

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinde Kur Farkı

    17 Mayıs 2012

Tarihi :  17.05.2012
İşareti : 4/5000-1702
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, son dönemde yurtdışı müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri performansının yıllık olarak büyük bir artış göstermesine rağmen, yurtiçine transfer edilen gelirlerde paralel bir artış gözlenmediği ifade edilmektedir. Bunun nedenlerinden bir tanesinin, yurtdışında alınan projelerle ilgili yurtdışı şantiyelere ait olduğu belirtilerek geçici olarak yurtdışı hesaplarına transfer edilen dövizler için uygulanan kur farkı değerlendirmesinin, birçok defa Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında ve Hükümet nezdinde Bakanlıkları tarafından dile getirildiği bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede; 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6) ile yurtdışında yapılmakta olan işlerden elde edilen hasılatın, Türkiye’ye döviz olarak getirilmesi halinde, işlerin tamamlandığı geçici vergilendirme dönemine kadar, sözkonusu yabancı paraların değerlendirilmesinen kaynaklanan kur farkının istisna kapsamında değerlendirileceğinin esasa bağlandığı ifade edilmektedir. Ayrıca yazıda, istisna uygulaması kapsamında, yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesinin şart olmadığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, bahse konu Tebliğ’in 6’ıncı maddesinde, yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerin kapsamının tanımlandığı ve kazançların Türkiye’ye getirilmesi durumunda oluşacak kur farklarının ne şekilde değerlendirileceğine açıklık kazandırıldığı ifade edilmektedir.
 
Kurumlar Vergisi Tebliği (Seri no:6)’da;
 
“5.9.5.1 Yurtdışında tamamlanmış işlere ilişkin kazançların Türkiye’ye getirilmesi halinde kur farklarının durumu;
 
İstisna uygulamasına konu olan ve yurtdışında yapılıp tamamlanan işlerden doğan kazancın Türkiye’ye getirilmesi halinde, sözkonusu yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur farklarının istisna kazançla ilişkilendirilmesi mümkün değildir.
 
5.9.5.2 Yurtdışında devam etmekte olan işlere ilişkin hasılatın, Türkiye’ye getirilmesi halinde kur farklarının durumu;
 
Yurtdışında yapılmakta olan işlerden elde edilen hasılatın, Türkiye’ye döviz olarak getirilmesi halinde, anılan işlerin tamamlandığı geçici vergilendirme dönemine kadar sözkonusu yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur farkları istisna kapsamında değerlendirilebilecektir” denilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası