Yurtdışı İş Ortaklarına Gönderilmek Üzere Mektup Örneği - Ankara Sanayi Odası

Yurtdışı İş Ortaklarına Gönderilmek Üzere Mektup Örneği

Tarih: 01.08.2016

İşareti: 05/5000-1570

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında, özellikle yurtdışında iş yapan üyelerimizin yurtdışındaki müşterilerine ve ortaklarına sağlıklı bilgi aktarma ihtiyacının giderek önem kazandığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede yurtdışındaki ortaklara gönderilmek üzere TOBB tarafından hazırlanan örnek mektup ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Ek: Örnek Mektup