Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar - Ankara Sanayi Odası

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar

Tarih:22.12.2014 
İşareti: 05/5000-3617
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar”da bazı hükümlere açıklık getirildiği, ayrıca ekleme, değişiklikler yapıldığı ve yeni Esasların 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, söz konusu Esaslar uyarınca hazırlanan;
 
–           Yetki Belgesi Formu ve Taahhütnamesi,
–           Fuar Başvuru Formu ve Taahhütnamesi,
–           Fuar Sonuç Raporu Formu,
 
Fuar Denetim Raporu Formu (Denetim yapacak Oda/Borsa ve Kurumlar için)
 
–                Fuar Devir Belgesi,
 
formları http://tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/FormlarDokumanlar.php adresli TOBB internet sayfasında yayımlanmıştır. 01.01.2015 tarihi itibariyle bahse konu formların kullanılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası