Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/1) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/1) Hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-63
 
Sayın Üyemiz,
 
“Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/1)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Fuarlara katılım
MADDE 1 (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.
 
Kati ithal işlemleri
MADDE 2(1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3(1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/1)  yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 4(1) Bu Tebliğ 01/01/2012 tarihinde  yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 5(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası