Yurt İçi Takograf Uygulaması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yurt İçi Takograf Uygulaması Hk.

    14 Ağustos 2012

Tarihi  : 14.08.2012
İşareti : 04/5000-2624
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen, yurt içi taşımacılık yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında muayene ve damgalama işlemleri ile ilgili usül ve esasların belirlendiği, Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği’nin 12.01.1012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 15.03.2012 tarihinde yürülüğe girdiği bildirilmektedir.
 
Bahsi geçen tarih itibariyle karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılması zorunlu olan takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerinin ilgili yönetmeliğe göre yaptırılarak kullanılmasının zorunlu hale geldiği ve bu zorunluluğu yerine getirmeyen taşımacıların cezaya çarptırılacağı ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda; takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerinin ilgili kanun çerçevesinde yürütülmesinin olası mağduriyetleri önlemek açısından önem arz etmekte olduğu belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.        
 
Saygılarımızla