YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2009/5 SAYILI TE - Ankara Sanayi Odası

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2009/5 SAYILI TE

    5 Nisan 2010

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2009/5 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4) HK.
 
Tarihi     :05.04.2010
İşareti    :4/5000-1088
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)” 04.04.2010 tarih ve 27542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
          MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 1/4/2010 tarihli ve 2010/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.
 
          MADDE 2 – Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 23/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ı ile anılan Karara istinaden 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”in 5’inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(5) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda katılım bedelinin %75’i, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi olmak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.”
 
          MADDE 3 – Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 23/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ı ile anılan Karara istinaden 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”in 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(4) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.”
 
          MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
          MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası