Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi - Ankara Sanayi Odası

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

    10 Temmuz 2013

Tarih: 10.07.2013
İşareti:05/5000-2525
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türk Eximbank tarafından kullandırılan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi (YDMHKK) ile ilgili olarak firmalarımızdan talep edilen teminat mektubu oranlarında 24/04/2012 tarihinde bir indirim gerçekleştirildiği, mezkur düzenleme ile “tüm vade boyunca tahakkuk eden faiz” uygulaması yerine “sadece ilk anapara ödemesine kadar geçecek süre için tahakkuk edecek faiz” uygulamasının getirildiği, firmalara kullanacak oldukları kredi için daha düşük tutarda teminat mektubu sunma imkanı sağlanarak YDMHKK programı kapsamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırıldığı bildirilmiştir.
 
Yazıda devamla, Libya ve Suriye’de faaliyette bulunan firmalarımız için her iki ülkenin geçirdiği süreç ve tahakkuk etmiş alacakların tahsil edilememesi dikkate alınarak belirli koşulların sağlanması kaydıyla 25 milyon ABD Dolarına kadar 1,5 yıl geri ödemesiz olmak üzere, 3 yıl vadeli kredi kullanma imkanı getirildiği belirtilmiştir.
 
Yazıda, Libya ve Suriye’de belirsizliklerin halen devam etmesi, alacakların ödenmesinde ciddi sorunların olması ve firmaların YDMHKK kapsamındaki kredi ve faiz ödemelerinin bir süre ertelenmesi talepleri doğrultusunda finansman desteğinin devam etmesine ihtiyaç duyulduğu göz önünde bulundurularak Eximbank Yönetim Kurulu’nun 25.06.2013 tarihli toplantısında;
 
·         YDMHKK Uygulama Esasları Geçici Madde l’in geçerlilik süresinin 31.12.2014 tarihine kadar uzatılmasına, bu madde kapsamındaki yeni kredi kullanımlarında geri ödemesiz döneminin azami 18 ay anapara ve faiz ödemesiz olarak değiştirilerek, 26.06.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ek (A) da belirtilen faiz oranlarının üzerinden gerçekleştirilmesine,
 
·         Libya ve Suriye’deki projeleri ile ilgili riski açık olan kredilerin faiz oranlarının ise 01.07.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, döviz kredilerinde Ek (A) da belirtilen faiz oranları, değişken faizli olarak kullandırılan TL kredilerinde ise, firmaların talep etmesi halinde yine Ek (A) da belirtilen faiz oranları ile güncellenmesine,
 
·         Program kapsamında Libya ve Suriye’deki projeleri ile ilgili olarak riski bulunan firmaların talep etmeleri ve gerekli koşulları sağlamaları halinde; riski açık kredilerin mevcut geri ödeme planlarının 1,5 yıl anapara ve faiz geri ödemesiz dönem içeren 3,5 yıl vade yapısına sahip olacak şekilde Ek (B) de belirtilen yeni faiz oranlan ile yeniden belirlenmesine karar verildiği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası