YURT DIŞI DOĞRUDAN YATIRIM ANKETİ 2017 - Ankara Sanayi Odası

YURT DIŞI DOĞRUDAN YATIRIM ANKETİ 2017

İşareti : 05/5000-1288
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) alınan, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün ekte yer alan yazısına atfen, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un, 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunluluğu kapsamında, Ülkemizde yerleşik yatırımcı gerçek/tüzel kişilerin yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı tüm yatırımlarına ilişkin talep edilen bilgileri http://ydy.ekonomi.gov.tr/ internet adresindeki sisteme girmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, KOBİ’lerin http://ydy.ekonomi.gov.tr/ bağlantısında yer alan söz konusu anketi 11.05.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Ekonomi Bakanlığı Yazısı (1 sayfa)