Yunanistan’ın Hususi Pasaport Hamili Vatandaşlarımıza Vize Muafiyeti Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yunanistan’ın Hususi Pasaport Hamili Vatandaşlarımıza Vize Muafiyeti Hk.

Tarihi     : 16.08.2010
İşareti    : 03/5000-2812
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Sayın Başbakanımızın 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Atina’ya yaptıkları resmi ziyaretleri sırasında, “Hususi Pasaportların Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Ortak Bildiri”nin imzalandığı bildirilmektedir.
 
Yunanistan ile imzalanan bildiride öngörülen vize düzenlemelerine ilişkin esaslar aşağıda verilmektedir:
– Anılan Ortak Bildiri uyarınca, hususi pasaport (yeşil pasaport) hamili vatandaşlarımız Yunanistan’a 6 ay içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatleri ve transit geçişlerinde vizeden muaftırlar. Fakat, Yunanistan’da bulanan Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik ve konsüler temsilciliklerine görevle atanan hususi pasaport hamili vatandaşlarımız ise vizeye tabidirler.
 
– Yunanistan, hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza yönelik vize muafiyeti uygulamasını 28 Temmuz 2010 tarihinde başlatmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası