Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4) Hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-64
 
Sayın Üyemiz,
 
“Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası