Yüksek Gerilim Test Laboratuvarı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yüksek Gerilim Test Laboratuvarı Hk.

Tarihi     :16.12.2011 
İşareti    :04/5000-3912
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız üyelerinden ve önemli ölçü transformatörü markalarından biri olan Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.’den alınan bir yazıda, TSE, IEC, ANSI, BS, AS gibi uluslararası standartlara uygun tasarım, üretim ve her tip (kısa devre hariç) ve rutin testleri kendi tesislerinde gerçekleştirebilen firmalarının Yüksek Gerilim Test Laboratuvarının TS EN ISO 17025:2010 standartlarına göre 9 Ağustos 2011 tarihi itibariyle TÜRKAK tarafından akredite edildiği, bu çerçevede; TÜRKAK’ın imzalamış olduğu karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında, laboratuvarlarında gerçekleştirilen testlerin sonuçlarının, sözkonusu tarih itibariyle Uluslararası Laboratuvarlar Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) nezdinde bağımsız ve akredite olduğu bildirilmiştir.   
 
Bu itibarla, yazıda devamla, akım, gerilim (endüktif ve kapasitif) transformatörleri ile ayırıcıların TS EN 60044 ve TS EN 62271-102 serisi standartlarına göre testlerinin yapılabildiği akredite Yüksek Gerilim Test Laboratuvarlarının çalışmalarına başladığı ifade edilmiştir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
 
İletişim:
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
P.K.648 06044 ULUS/ANKARA
TEL:    0(312) 398 01 81
FAKS: 0(312)398 04 74