YTL MADENİ PARALARIN DEĞİŞİMİ HK. - Ankara Sanayi Odası

YTL MADENİ PARALARIN DEĞİŞİMİ HK.

    15 Şubat 2010

Tarihi     :15.02.2010
İşareti    :4/5000-534

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ile T.C. Merkez Bankası yazılarına atfen; 01.01.2010 tarihinden itibaren 1 yıllık zaman aşımı süresinin sona erdiği 31.12.2010 tarihi mesai bitimine kadar YTL madeni paraların Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde kabul edileceği ve değiştirilebileceği ifade edilmiştir.
 
Ancak Merkez Bankası’na çeşitli şekillerde ulaşan başvurular neticesinde; vatandaşlarımızın ellerinde bulunan YTL madeni paraların esnaf ve marketler tarafından kabul edilmemesi sebebiyle sorunlar yaşandığı; çözüm önerisi olarak, vatandaşların para değişimi için anılan bankalara tek tek gitmesi yerine YTL madeni paraların esnaf ve marketler tarafından kabul edilerek Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine toplu olarak teslim edilmesi talep edilmekte olduğu belirtilmiştir.
 
YTL ve YKr madeni paraların satıcı ve sağlayıcılar tarafından kabul edilerek Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerin toplu olarak teslim edilmesi, söz konusu paraların toplanmasında kolaylık sağlayacağı gözönünde bulundurularak, siz değerli üyelerimizin konu hakkında bilgilendirilmesi talep edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası