Yönetmelik Taslakları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yönetmelik Taslakları Hk.

    10 Ocak 2011

Tarihi     :10.01.2011
İşareti    :4/5000-94
Yanıt      :
gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;   
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bitki Koruma Ürünü Teknik Maddesi veya Formülasyon Üretim Yerlerinin Kuruluş, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Ekmeğin Taşınması ve Satışına İlişkin Özel Teknik ve Hijyen Kuralları Yönetmeliği Taslağı”  nın http://www.kkgm.gov.tr adresinde görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiş ve Odamız görüşü talep edilmiştir. Söz konusu taslaklar ile ilgili görüşlerinizi en geç 13.01.2011 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksımıza göndermeniz gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası