Yönetmelik Taslakları Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Yönetmelik Taslakları Hakkında Görüş

Tarihi : 23.02.2016
İşareti : 
4/5000-445
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  gereğince hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Perakendeciler Konseyi Yönetmelik Taslağı” na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir. 
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 01 Mart 2016  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.