Yönetmelik Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Yönetmelik Taslağı

    28 Eylül 2012

Tarihi     :  28.09.2012
 İşareti    : 
8/5000
 İrtibat    : egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gelen yazıda;
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmelik Taslağı”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı” ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Söz konusu Yönetmelik Taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda 03/10/2012 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası