Yönetmelik Taslağı Hk. – 2013 - Ankara Sanayi Odası

Yönetmelik Taslağı Hk. – 2013

Tarihi   : 30.04.2013
İşareti   : 04/5000  1697
İrtibat   : teknik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’den alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü’nün kısıtlama şartlarını ihtiva eden Ek-17’ye uyumu ve uygulamada etkinliği artırmak için “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
 
Söz konusu taslak ile ilgili görüşlerinizi, ekte yer alan Görüş Bildirme Formu ile en geç 16.05.2013 tarihine kadar aytul.duzgun@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksımıza göndermeniz gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası