Yönetmelik Taslağı Hk. – 2016 - Ankara Sanayi Odası

Yönetmelik Taslağı Hk. – 2016

Tarihi : 11.07.2016
İşareti : 
4/5000-1438

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı’nca hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Minareller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik”e ait  taslak metnin www.tarim.gov.tr adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, taslakla ilgili görüşlerinizin taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 30.07.2016 tarihine kadar kodeks@tarim.gov.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası